Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Esks Bristav-nummer är

3

Johan Esk
var med i avsnittet #73
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #8
i podden Agendasättarna med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Esks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym