Vilket Bristav-nummer har ?

Joe Lo Truglios Bristav-nummer är

2

Joe Lo Truglio
var med i avsnittet 201
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joe Lo Truglios poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym