Vilket Bristav-nummer har ?

Jockum Hallins Bristav-nummer är

3

Jockum Hallin
var med i avsnittet 12
i podden Metrojobb podcast med
Hanna Larsson

Hanna Larsson
var med i avsnittet 13
i podden Metrojobb podcast med
Marika Carlsson

Marika Carlsson
var med i avsnittet 100
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jockum Hallins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet