Vilket Bristav-nummer har ?

Joakim Edsjös Bristav-nummer är

4

Joakim Edsjö
var med i avsnittet #36 Mörk materia - syns inte men finns ändå
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #21 Sov gott!
i podden RadioScience med
John Axelsson

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Joakim Edsjös poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym