Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Pardos Bristav-nummer är

2

Jimmy Pardo
var med i avsnittet 41
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jimmy Pardos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym