Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Dores Bristav-nummer är

3

Jimmy Dore
var med i avsnittet 571
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 77
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jimmy Dores poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym