Vilket Bristav-nummer har ?

Jesper Saléns Bristav-nummer är

1

Jesper Salén
var med i avsnittet 2. Skämta om bibeln
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Jesper Saléns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym