Vilket Bristav-nummer har ?

Jesper Rönndahls Bristav-nummer är

1

Jesper Rönndahl
var med i avsnittet 30
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jesper Rönndahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet