Vilket Bristav-nummer har ?

Jerry Williams Bristav-nummer är

2

Jerry Williams
var med i avsnittet 190
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jerry Williams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet