Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Sundströms Bristav-nummer är

4

Jens Sundström
var med i avsnittet #44 Klipp klipp säger saxen
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #40b Mammutbajs, kiss och virus
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 132
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Sundströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym