Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Sundströms Bristav-nummer är

4

Jens Sundström
var med i avsnittet #44 Klipp klipp säger saxen
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #21 Sov gott!
i podden RadioScience med
John Axelsson

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jens Sundströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym