Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Norells Bristav-nummer är

2

Jens Norell
var med i avsnittet #2 - Transpersoner och mens
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Norells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet