Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Dolks Bristav-nummer är

2

Jens Dolk
var med i avsnittet 1
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jens Dolks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet