Vilket Bristav-nummer har ?

Jenny Hvals Bristav-nummer är

3

Jenny Hval
var med i avsnittet Jenny Hval
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet Beyoncé: En närstudie
i podden Gradvall med
Zara Larsson

Zara Larsson
var med i avsnittet 225
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jenny Hvals poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym