Vilket Bristav-nummer har ?

Javier Gómez Noyas Bristav-nummer är

4

Javier Gómez Noya
var med i avsnittet episode 9
i podden Husky International med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 68
i podden Husky med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Javier Gómez Noyas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym