Vilket Bristav-nummer har ?

Jas the Cats Bristav-nummer är

2

Jas the Cat
var med i avsnittet BONUS 1
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jas the Cats poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym