Vilket Bristav-nummer har ?

Jan Schermans Bristav-nummer är

3

Jan Scherman
var med i avsnittet 38
i podden Mattsson Helin med
Jan Helin

Jan Helin
var med i avsnittet 106
i podden Mattsson Helin med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jan Schermans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym