Vilket Bristav-nummer har ?

Jan Marnells Bristav-nummer är

2

Jan Marnell
var med i avsnittet 34 Skilda världar med Jan Marnell
i podden Blandbandet med
Stefan Hammarbäck

Stefan Hammarbäck
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Jan Marnells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet