Vilket Bristav-nummer har ?

Jan Holmbergs Bristav-nummer är

3

Jan Holmberg
var med i avsnittet #45 Ingmar Bergman (live)
i podden Bildningspodden med
Maaret Koskinen

Maaret Koskinen
var med i avsnittet 30
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 12
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Jan Holmbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym