Vilket Bristav-nummer har ?

James Freys Bristav-nummer är

2

James Frey
var med i avsnittet 3
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se James Freys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym