Vilket Bristav-nummer har ?

James Cordens Bristav-nummer är

3

James Corden
var med i avsnittet 652
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 41
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se James Cordens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym