Vilket Bristav-nummer har ?

Jake Kasdans Bristav-nummer är

3

Jake Kasdan
var med i avsnittet 641
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 96
i podden WTF med
Judah Friedlander

Judah Friedlander
var med i avsnittet 145
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jake Kasdans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym