Vilket Bristav-nummer har ?

Jacob Gudiols Bristav-nummer är

3

Jacob Gudiol
var med i avsnittet Avsnitt 7
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 187
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jacob Gudiols poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym