Vilket Bristav-nummer har ?

Jörgen Lötgårds Bristav-nummer är

1

Jörgen Lötgård
var med i avsnittet 44
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jörgen Lötgårds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet