Vilket Bristav-nummer har ?

Ivan Nikcevics Bristav-nummer är

3

Ivan Nikcevic
var med i avsnittet EP49
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP71
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 79
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ivan Nikcevics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym