Vilket Bristav-nummer har ?

Isak von Haartmans Bristav-nummer är

4

Isak von Haartman
var med i avsnittet Avsnitt 108!
i podden Vad blir det för rap? med
Hugo Wittorf

Hugo Wittorf
var med i avsnittet Avsnitt 28!
i podden Vad blir det för rap? med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 99
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Isak von Haartmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym