Vilket Bristav-nummer har ?

Isak von Haartmans Bristav-nummer är

4

Isak von Haartman
var med i avsnittet Avsnitt 108!
i podden Vad blir det för rap? med
Hugo Wittorf

Hugo Wittorf
var med i avsnittet Avsnitt 11!!
i podden Vad blir det för rap? med
Lilla Namo

Lilla Namo
var med i avsnittet #260
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isak von Haartmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet