Vilket Bristav-nummer har ?

Irma Johansson Öbergs Bristav-nummer är

2

Irma Johansson Öberg
var med i avsnittet 22
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Irma Johansson Öbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym