Vilket Bristav-nummer har ?

Inti Chavez Perezs Bristav-nummer är

3

Inti Chavez Perez
var med i avsnittet Hur funkar det? Om sex och samlevnad
i podden ABF Stockholm Hur funkar det? med
Aleksa Lundberg

Aleksa Lundberg
var med i avsnittet #4.Transparent
i podden TV-seriepodden med
Linnea Wikblad

Linnea Wikblad
var med i avsnittet 281
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Inti Chavez Perezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym