Vilket Bristav-nummer har ?

Ingrid Bengtsson-Rijavecs Bristav-nummer är

6

Ingrid Bengtsson-Rijavec
var med i avsnittet Intervju #7 - Hälso- & sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec
i podden Doktorpodden med
C-O Svensson

C-O Svensson
var med i avsnittet Intervju #5 - Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund
i podden Doktorpodden med
Daniel Forslund

Daniel Forslund
var med i avsnittet 7
i podden Spinnovation med
Peter Sandberg

Peter Sandberg
var med i avsnittet 2
i podden Spinnovation med
Annika Steiber

Annika Steiber
var med i avsnittet #15. Silicon Valley
i podden TV-seriepodden med
Camilla Fågelborg

Camilla Fågelborg
var med i avsnittet 259
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ingrid Bengtsson-Rijavecs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet