Vilket Bristav-nummer har ?

Howlin' Pelles Bristav-nummer är

3

Howlin' Pelle
var med i avsnittet Pellevision!
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Den där jävla tiden!
i podden Nordmark Pod med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 52
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Howlin' Pelles poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym