Vilket Bristav-nummer har ?

Henry Bronetts Bristav-nummer är

3

Henry Bronett
var med i avsnittet 43. Henry Bronett om vidskepliga clowner
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 71. Hypotyreos typ 2, Climate Gate och Jesper Rönndahl
i podden Skeptikerpodden med
Jesper Rönndahl

Jesper Rönndahl
var med i avsnittet 30
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henry Bronetts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym