Vilket Bristav-nummer har ?

Henry Bowers Bristav-nummer är

2

Henry Bowers
var med i avsnittet 35
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Henry Bowers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym