Vilket Bristav-nummer har ?

Henry Bowers Bristav-nummer är

2

Henry Bowers
var med i avsnittet ep 57
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet 143
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henry Bowers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym