Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Widegrens Bristav-nummer är

2

Henrik Widegren
var med i avsnittet 56
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 63
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Widegrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym