Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Torehammars Bristav-nummer är

2

Henrik Torehammar
var med i avsnittet Niklas Svensson ”Robinson Boken” (2003)
i podden Flumskolan med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 203
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Torehammars poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym