Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Törnqvists Bristav-nummer är

4

Henrik Törnqvist
var med i avsnittet S02E11
i podden Navet med
Marcus Sigvardsson

Marcus Sigvardsson
var med i avsnittet S03E10
i podden Navet med
Britta Hermansson

Britta Hermansson
var med i avsnittet #8 Peter Apelgren
i podden Brittas Vardagsrum med
Peter Apelgren

Peter Apelgren
var med i avsnittet 224
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Törnqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym