Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Strömblads Bristav-nummer är

3

Henrik Strömblad
var med i avsnittet #96
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #8
i podden Agendasättarna med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Strömblads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet