Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Hjelts Bristav-nummer är

1

Henrik Hjelt
var med i avsnittet 90
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Hjelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet