Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Franchettis Bristav-nummer är

2

Henrik Franchetti
var med i avsnittet Avsnitt 18
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Henrik Franchettis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym