Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Fexeus Bristav-nummer är

3

Henrik Fexeus
var med i avsnittet 90
i podden Ångestpodden med
Ida Höckerstrand

Ida Höckerstrand
var med i avsnittet 21
i podden Ångestpodden med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Fexeus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym