Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Blomqvists Bristav-nummer är

2

Henrik Blomqvist
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Henrik Blomqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym