Vilket Bristav-nummer har ?

Henric De La Cours Bristav-nummer är

3

Henric De La Cour
var med i avsnittet #3
i podden Superältarna med
Jenny Jägerfeld

Jenny Jägerfeld
var med i avsnittet #8
i podden Superältarna med
Thomas Järvheden

Thomas Järvheden
var med i avsnittet 56
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henric De La Cours poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym