Vilket Bristav-nummer har ?

Henok Achidos Bristav-nummer är

2

Henok Achido
var med i avsnittet Kapitel 109 Sista 24
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Henok Achidos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym