Vilket Bristav-nummer har ?

Helena Sandahls Bristav-nummer är

2

Helena Sandahl
var med i avsnittet 53. Game of Thrones S06E01
i podden TV-seriepodden med
Linnea Wikblad

Linnea Wikblad
var med i avsnittet 214
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Helena Sandahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym