Vilket Bristav-nummer har ?

Helena Lindegrens Bristav-nummer är

2

Helena Lindegren
var med i avsnittet Avsnitt 24
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Helena Lindegrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym