Vilket Bristav-nummer har ?

Heidi Ingensdotters Bristav-nummer är

3

Heidi Ingensdotter
var med i avsnittet 6
i podden Regnbågsliv med
Thobias Thorwid

Thobias Thorwid
var med i avsnittet 13
i podden Regnbågsliv med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Heidi Ingensdotters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym