Vilket Bristav-nummer har ?

Heidi Anderssons Bristav-nummer är

3

Heidi Andersson
var med i avsnittet #6
i podden Superältarna med
Johanna Thydell

Johanna Thydell
var med i avsnittet #8
i podden Superältarna med
Thomas Järvheden

Thomas Järvheden
var med i avsnittet 56
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Heidi Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym