Vilket Bristav-nummer har ?

Heidi Anderssons Bristav-nummer är

3

Heidi Andersson
var med i avsnittet #6
i podden Superältarna med
Jenny Jägerfeld

Jenny Jägerfeld
var med i avsnittet #22
i podden Superältarna med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Heidi Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym