Vilket Bristav-nummer har ?

Hannes Sigrells Bristav-nummer är

2

Hannes Sigrell
var med i avsnittet Avsnitt 31
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Hannes Sigrells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym