Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Marklunds Bristav-nummer är

2

Hanna Marklund
var med i avsnittet 14
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hanna Marklunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet