Vilket Bristav-nummer har ?

Gustav Svenssons Bristav-nummer är

3

Gustav Svensson
var med i avsnittet 85
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Gustav Svenssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym