Vilket Bristav-nummer har ?

Gladys del Pilars Bristav-nummer är

3

Gladys del Pilar
var med i avsnittet Avsnitt 23
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Dagens Människa med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gladys del Pilars poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym