Vilket Bristav-nummer har ?

Giorgio Grossis Bristav-nummer är

3

Giorgio Grossi
var med i avsnittet 97
i podden Ångestpodden med
Ida Höckerstrand

Ida Höckerstrand
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Giorgio Grossis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym